JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

3 oktober 2018

Brug over de vesting van Brielle

Opdrachtgever

Gemeente Brielle

Jaar

2018

Locatie

Brielle

Discipline

Architectuur, stedebouw

Typologie

Brug

Wandelroute over de Vest

Een brug als architectonische opgave. Ofschoon een brug in de eerste plaats een verbindingsfunctie heeft, kan ze tegelijkertijd een bijzondere en herkenbaar object vormen. Daarnaast kunnen ze iconen zijn, die door de gemeente worden ingezet voor marketingdoeleinden, met de bedoeling het karakter van de plek te versterken en de locatie onder de aandacht te brengen. De verbinding tussen de vesting, het Bleijkens Bolwerk en het voormalig schootsveld is in dit opzicht niet alleen dienend, maar ook een doel op zich. De verbinding kan een belangrijke bijdrage vormen aan de beleving van de vesting.

Parkeren buiten de stad. In het niet-stedelijkelandschap krijgen functies hun plaats, die vanwege hun omvang niet terecht kunnen in stedelijke omgevingen. In de middeleeuwen werden bijvoorbeeld de kloosters buiten de stadsmuren geplaatst. In de handelssteden van de zeventiende eeuw gebeurde hetzelfde met markten en kermissen. En nog in de twintigste eeuw werden bijvoorbeeld ziekenhuizen en gevangenissen buiten de stad verplaatst. Maar de verbinding met de stad moet wel worden versterkt.

De doorgang door de vestingwal is gemaakt van Cortenstaal. Al wandelend door de brug over de Vest, biedt een kijkgat uitzicht op hetzelfde zicht als de aanvallers van de vesting eeuwen geleden. Gericht op beleving en iconische waarde, verbindt de nieuwe brug niet alleen het buitengebied met de vesting, maar ook het verleden met het heden.