JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

1 november 2018

Malamocco Venetië

Opdrachtgever

Berengo Glasstudio

Jaar

2018

Locatie

Italië - Venezië Malamocco

Discipline

Architectuur

Malamocco (Venetië-Italië) - Een nieuwe glascasting studio voor Fondazione Berengo.

Een veranderlijk icoon - Het water als stedenbouwkundig gegeven

Door het gebouw evenwijdig aan het water te situeren, wordt het openbare parkeerterrein aan de oostzijde van het terrein visueel bij de locatie betrokken, waarbij een slingerende weg het terrein doorkruist. Hierdoor ontstaat een stedenbouwkundige samenhang. In Venetië een dubieus gegeven, daar de stad een natuurlijk geordende chaos is.
Gekozen is om een flexibel en neutraal gebouw te ontwerpen. Het programma is wellicht in de toekomst aan verandering onderhevig. Scheiding en verbinding tussen verschillende functies zijn bij dit ontwerp belangrijke ontwerpthema’s. Daar het programma thans uit een glass casting studio en acht artist-in-residence-ruimtes bestaat die weinig onderlinge samenhang hebben, is gekozen om deze fragmenten onder te brengen onder een rechthoekig, doorlopend dak waardoor een architectonische en stedenbouwkundige eenheid ontstaat.

Het dak vormt als het ware een paraplu voor een verscheidenheid aan programma-functies en bouwhoogte. Tussen de gebouwdelen casting studio en de artist-in-residence-ruimtes ontstaat een flexibel in te richten expositieruimte.

Gestreefd is om het gebouw een zodanige herkenbaarheid te geven, dat het zich nestelt in het publieke geheugen. Het gebouw voegt een nieuwe laag toe aan het bestaande terrein in Malamocco.