JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nieuwbouw kantoor Bilfinger te Zwartewaal

Opdrachtgever

Bilfinger Industrial Services

Jaar

2015 - 2016

Oppervlakte

3400 m2

Locatie

Zwartewaal

Discipline

Architectuur, stedebouw

Typologie

Kantoor, bedrijfsgebouw

Hoofdkantoor Bilfinger

Gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat gepaard met een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van het gehele Werfplein in de vorm van een parkachtige invulling. Openbare routes doorrijgen het schiereiland en verbinden de verschillende kades van de havens. Een wigvormig binnengebied krijgt een waterpartij dat voorziet in de waterberging van de ontwikkeling.

Ontwerp

Het hoofdvolume bestaat uit een vier laagse bebouwing met een kap, waarvan de doorsnede-vorm archetypisch aansluit bij de historische bebouwing van Zwartewaal. Deze doorsnede-vorm is over een gedeeltelijke cirkel geextrudeerd, zodat een gekromd en compact volume ontstaat. Deze cirkel oriënteert zich haaks op de kade van de historische insteekhaven aan de ene zijde en het Hartelkanaal aan de andere zijde. Evenwijdig aan de kades wordt het volume afgesneden en wordt de doorsnede-vorm zichtbaar als koppen van het gebouw. 

Plattegronden

De plattegronden zijn zo opgezet, dat de meest toegankelijke en collectieve functies van het kantoor zich op de begane grond bevinden. Dit betreft de entree en receptie, de conferentiezaal en kantine. De kantoorruimte op de begane grond huist de buitendienst van het bedrijf en heeft, door het in- en uitlopen van personeel, een directe relatie met de entree en begane grond. Deze specifieke ruimtes bepalen met elkaar de amorfe vorm van het enkel laags volume.

Het generieke deel van het programma, namelijk de kantoren, zijn samengebracht in het gekromde volume. Dit generieke deel omvat het grotere deel van het programma dat in de loop van jaren ook de meeste veranderingen kent. Hierbij kan gesteld worden dat de ruimtelijke eisen die aan deze kantoren gesteld worden flexibeler in aard zijn. De wens om dit deel van het gebouw naar behoefte aan te kunnen passen leidt tot een specifieke keuze voor de gebouwstructuur en bouwmethode.

Gebouwstructuur

Voor de gebouwstructuur is er gekozen voor een betonnen vloeren en kolommen structuur in combinatie met twee stabiliteitskernen rond de stijgpunten. Het resultaat van deze keuze is dat de vloeren vrij indeelbaar zijn. Lichte scheidingswanden bepalen de verschillende afdelingen en ruimtes, die op elk gewenst tijdstip en naar behoefte aangepast kunnen worden. Ook de vloer tot vloerhoogte is ruim gekozen (3,6m), zodat voldoende ruimte boven het plafond gereserveerd is voor installaties.

Bij veranderende behoeften blijft de impact op het constructieve onderdeel hiermee beperkt en de flexibiliteit van de plattegrond is vergroot. Het gebouw neemt in duurzaamheid toe qua gebruik en aanpasbaarheid.  Het stramienplan heeft een sterke regelmaat, zodat de verschillende onderdelen als maatvaste elementen vaak herhaald worden. Voordelen hiervan zijn de mogelijkheden van prefabricage en onderlinge inwisselbaarheid. Dit vergroot op zijn beurt de mogelijkheden om aanpassingen aan het gebouw te kunnen maken en elementen te hergebruiken.