JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

7 februari 2022

Ringvaartweg Rotterdam

Opdrachtgever

Particulier

Het karakter van de klassieke tuinderswoning

Op het kavel aan de ringvaartweg 164 staat een historische tuinderswoning. Aan de entreegevel is in de loop der jaren niet veel veranderd. De enige latere toevoeging betreft de 3 dakkapellen op het dakvlak. Het is niet voor niets dat de voorgevel van de woning valt onder het beschermd stadsgezicht. Aan de achterzijde is in de loop der jaren een wildgroei ontstaan aan allerlei aanbouwen en bijgebouwen. Het oorspronkelijke karakter van de tuinderswoning in het slagenlandschap is hiermee verloren gegaan.

De potentie van het kavel en de historische woning is gelegen in het weer herkenbaar maken van de originele kavelindeling welke kenmerkend is voor het historische karakter van het gebied rondom de Ringvaart.

Om deze heldere opzet van kavel en woonhuis te krijgen wordt de contour van de oude woning weer herkenbaar gemaakt. De aanbouwen aan de achterzijde worden verwijderd en de overmaatse dakkapellen worden teruggebracht tot subtielere toevoegingen op het dakvlak. De aandacht wordt zo weer gevestigd op de klassieke gevel. Om het belang van deze voorgevel te benadrukken wordt de originele voordeur weer als zodanig in het plan opgenomen. Om aan het woonprogramma te voldoen komt er slank ontworpen éénlaagse aanbouw haaks achter de woning. Deze aanbouw is georiënteerd in de richting van het oude slagenlandschap. Het kavel wordt niet over de volledige breedte dicht gezet maar krijgt juist openheid naar de achterliggende waterpartij. Door alleen op de begane grond aan te bouwen is er een herkenbare volume opbouw waarbij de aandacht gevestigd wordt op de bestaande voorgevel.

De genoemde aanbouw zal milieubewust worden uitgevoerd gebruikmakend van veel natuurlijk daglicht en voorzien van een mossedum dak in verband met het energiegebruik en de mogelijkheid voor wateraccumulatie en opvang van regenwater. De nadruk in het ontwerp ligt op het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen om de ecofootprint zo minimaal mogelijk te houden.

Met de voorgestelde ingrepen en verbeteringen ontstaat er een fraai samenspel tussen bestaand en nieuw waarbij de eigenschappen van beide bouwdelen elkaar versterken door de onderlinge verschillen.