JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

24 juli 2019

Signs of Time - Tekens van de Tijd

Werken met ruimte in kunst en architectuur

De glasobjecten van Han de Kluijver hebben, in tegenstelling tot architectonische bouwwerken geen enkele functie, buiten een visuele. Maar de sculpturen vertellen wel een verhaal, gaan uit van een concept, zoals geen gebouw zou kunnen. De objecten trachten een brug te slaan tussen architectuur en sculptuur. Deze objecten laten zien dat architectuur het afbakenen van ruimte is. Als architect creëer je ruimte met behulp van glazen wanden en gevels. De glazen objecten creëren alleen ruimte in figuurlijke zin. Ze zijn een metafoor van de letterlijke ruimtebeleving waarin de architectuur voorziet en laten zien, dat architectuur het afbakenen van ruimte is.