JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

10 februari 2023

Transformatie brandweerkazerne Vlaardingen

Opdrachtgever

Gebr. Verschoor

Jaar

2023

Locatie

Vlaardingen

Discipline

Transformatie

TRANSFORMATIE BRANDWEERKAZERNE

Voor de transformatie van de Vlaardingse brandweerkazerne aan de Hoflaan is door Bouw- & Aannemingsbedrijf Gebr. Verschoor BV in samenwerking met HDK Architecten een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheid van een ander gebruik.

Het gebouw is centraal gelegen in Vlaardingen, dicht bij het Hof, de Vlaardinger Vaart en het centrum. Met de gehele ontwikkeling van woningen rondom de haven en op het achterliggende terrein is een fraaie woonwijk ontstaan waar een bundeling van nieuwe woonvormen zich prima kan voegen.

De voormalige brandweerkazerne bestaat uit een hoofdgebouw, een ambulancekazerne en een uitrukhal en is uitermate geschikt voor een diversiteit aan woonvormen. Deze driedeling van de bouwmassa vormt aanleiding om per bouwdeel een passende woonoplossing te bieden. Het bouwdeel van de oude ambulancekazerne gaat ruimte bieden aan twee woningen. Het middelste volume, het vroegere onderkomen van de brandweerlieden, heeft 3 bouwlagen en een portiekontsluiting. Deze hoofdstructuur blijft gehandhaafd om zodoende 6 portiekwoningen te maken. In de voormalige uitrukhal is er ruimte voor het realiseren van zogeheten “open plan” woningen. De uiteindelijke indeling van deze woningen kan door de kopers zelf bepaald gaan worden.

Een belangrijk onderdeel van de herbestemming vormt ook het renoveren van de gevel. In het archief van de gemeente Vlaardingen zijn de originele tekeningen teruggevonden. Bij de renovatie zullen de oude gevels en gevelopeningen zoveel mogelijk in ere hersteld worden. De getoogde kozijnen in de voorgevel en achtergevel van zowel de ambulancekazerne als brandweerkazerne worden hersteld en krijgen een verdeling die gebaseerd is op de originele indeling. Het gevelmetselwerk wordt gereinigd en het voegwerk hersteld. Ook de slangentoren wordt teruggebracht in haar oude toestand. De originele openingen in de toren waren namelijk kleiner en hadden geen luiken. De voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan zal door alle voorgenomen ingrepen haar historische karakter terugkrijgen.