JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

30 april 2021

Woningbouw in Abbenbroek

Jaar

2021

Oppervlakte

18.120 m2

Locatie

Abbenbroek

Discipline

Stedenbouw

Typologie

Woningbouw

Wonen met een dorps karakter

Drie van de belangrijkste aspecten die het leven in een dorp beschrijven zijn: sociale verbondenheid, verantwoordelijkheid voor zijn of haar directe omgeving en het gevoel van vrijheid. Deze drie kenmerkende waarden vormen het uitgangspunt binnen de ontwikkeling van het plangebied en zijn van belang voor het tot stand brengen van zowel een interne relatie binnen het gebied als ook het aansluiten aan het bestaande dorp. De aansluiting met het bestaande dorp wordt, naast de sociale relatie die toekomstige bewoners hebben met de reeds gevestigde bewoners van Abbenbroek, onder andere gemaakt door een wandelroute binnen het plan te realiseren. Deze wandelroute kan in de toekomst een verbinding met het natuurgebied van de Bernisse krijgen. Door deze ingreep wordt het plangebied in de infrastructuur van het dorp betrokken als ook een verbinding gemaakt met het omliggende gebied.

De vormgeving en materialisatie van de verschillende woningtypes roept het beeld van landelijk wonen op. De verkozen verkaveling vormt een luchtig en open landschappelijk gebied wat verschillende zones kent en aansluit bij het dorpse karakter van Abbenbroek.

Langs de Rondweg loopt een watergang met repeterende wateruitlopen richting het dorp. Dit slagenlandschap is historisch bepaald en heeft zijn oorsprong vanuit de Bernisse, zoals de voormalige haven aan de Ring en de Scheedelf welke langs de zuidzijde van de ontwikkellocatie loopt. Vanaf de Gemeenlandsedijk zijn deze waterlopen op diverse locaties duidelijk zichtbaar. De nieuwe waterloop in het plangebied is markant zichtbaar, waarbij zichtlijnen uitwaaieren tot het natuurgebied aan de Bernisse. Het creëren van de watergang binnen het plangebied levert een meerwaarde voor zowel het gebied zelf als ook de aangrenzende locaties.