JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Kantoren Parkstaete Etten Leur

Opdrachtgever

VOF Parcstaete

Jaar

2002

Oppervlakte

4125 m2

Locatie

Etten Leur

Discipline

Architectuur

Typologie

Kantoren

PARCSTAETE: STATIGE KANTOREN MET VRIENDELIJKE UITSTRALING

Etten-Leur is al decennia lang een bekend industrieel en logistiek centrum in het zuiden van ons land. Maar ook als vestigingsplaats voor bedrijven in de dienstensector wordt de West-Brabantse gemeente steeds gewilder. Etten-Leur heeft gekozen voor een geografische scheiding tussen bedrijventerreinen aan de westkant en kantorenlocaties onder andere aan de statige Parklaan aan de oostzijde van de gemeente. Het centrumplan moet ervoor zorgen dat Etten-Leur ondanks zijn gestage groei ‘een stad met een dorps karakter’ wordt.

In samenwerking met Projektcom Vastgoed ontwikkelde de gemeente Parcstaete I . Het betreft een langgerekte strook grond langs de oude Rijksweg, waar Projektcom Vastgoed in het verlengde van andere kantorenprojecten 7000 m² kantoorruimte realiseert en in de achterliggende wijk Hooghuis 34 koopwoningen. Parcstaete I vormt een onderdeel van Parkplan Oostpoort, dat in totaal zo’n 30.000 m² hoogwaardige kantoorruimte zal beslaan. Het concept van kantoorgebieden grenzend aan woonwijken is voor Etten-Leur een pilot-project, dat als voorbeeld kan dienen voor andere uitbreidingsplannen.

Voor het ontwerp van de vier geplande kantoorpanden in Parcstaete I is Hofhuis De Kluijver Architecten met vestigingen in Rotterdam en Maastricht verantwoordelijk. Uitgangspunt van het ontwerp werd een kern met daaromheen in verschillende combinaties telkens twee uitbouwen. Het betreft betrekkelijk kleine kantoorunits met een grote variatie aan ruimten, waardoor er heel flexibel te werk kan worden gegaan.

De kantoorruimten variëren op alle mogelijke manieren: in oppervlakte, hoogte, lichtinval, uitzicht en ligging ten opzichte van elkaar. De toekomstige gebruikers kunnen naar believen beschikken over geïsoleerde werkvertrekken, kantoortuinen, en kamers van even groot volume. Ruimten kunnen worden afgesloten, transparant gemaakt en met elkaar worden verbonden. Zo ontstaat een flexibel geheel met oneindige mogelijkheden tot individuele invulling.

Filosofie

Het idee van de flexibele werkruimten sluit precies aan bij de filosofie van architect Han de Kluijver die nooit geloofd heeft in al te rigide opvattingen over hoe een kantoor of een woning eruit zouden moeten zien. Wat hem betreft moet een kantoorgebouw met niet al te veel kunstgrepen kunnen worden veranderd in een luxe appartementencomplex. In Parcstaete kon hij die opvatting ook gestalte geven, omdat zijn opdrachtgever niet één specifiek type kantoorgebouw voor ogen stond. De voornaamste eisen waren een gebouw van hoge kwaliteit te ontwerpen dat voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Een kolfje naar de hand van De Kluijver die al vaker met het concept van de multifunctionaliteit werkte. Het plan viel ook in goede aarde bij de gemeente Etten-Leur die duurzaam bouwen een belangrijk onderdeel van haar beleid vindt. En wanneer een kantoorgebouw in een latere fase tot appartementen kan worden omgetoverd, is de duurzaamheid gewaarborgd.

Andere eisen

Behalve architect is De Kluijver ook stedenbouwkundige. Vanuit die gezichtshoek kijkt hij ook naar verschillende aspecten van de bouwlocatie en de omgeving. Zijn ontwerpen maken altijd deel uit van hun omgeving, contrasteren ermee of gaan er in sommige gevallen in op. Zo experimenteert hij ook met ondergronds bouwen en met allerlei nieuwe materialen om het gebouw meer te laten zijn dan een verzameling beton, glas en staal. Het moet ook een statement van deze tijd worden, waarmee de architect iets van zijn visie op onze maatschappij laat zien. Inmiddels zijn twee van de vier panden in Parcstaete I gebouwd. De gebouwen hebben een vriendelijke, maar toch statige uitstraling gekregen. Dat komt voornamelijk door de vele ramen in verschillende afmetingen, waardoor het licht op de meeste plaatsen in het complex vrij spel heeft en de gebruikte bouwmaterialen: een okergele beplating van de kernen en donkere baksteen voor de uitbouwen. Het ontwerp van De Kluijver levert een belangrijke bijdrage aan de representatieve entree die aan de oostzijde van Etten-Leur ontstaat: ambitieus en open.