JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

1 april 2015

'Tot Hier en nu Verder'

Zie de bijdrage van HDK aan de rapportage “Tot Hier en nu Verder” 31 maart 2015


Hoe zullen de nieuwe fusie gemeenten zich op Voorne Putten ontwikkelen. Natuurlijk moeten de identiteiten niet worden afgeworpen: ze moeten juist zodanig worden vergroot, zodat een stad zonder specifiek centrum kan worden aanvaard.
Er is niet langer één centrum waar de stedeling op is aangewezen. Gemeenten groeien naar elkaar toe, tussen-stedelijke gebieden worden opgeslokt, groene ruimte verdwijnt. Er valt moeilijk onderscheid te maken tussen uiteenlopende gebieden binnen de periferie, of tussen die van verschillende steden. Gemeenten moeten zich niet meer richten op het eigen centrum, maar op de groene kernen daartussen. De tussenliggende gebieden gaan de kwaliteit van de steden maken, dus daar moeten we voorzichtig mee om gaan. Iedere keer wordt er weer van de buitengebieden afgesnoept, terwijl er zoveel plekken in de stad zijn waar nog gebouwd kan worden. Als we dat doen, dan snijdt het mes aan twee kanten: versterking van de stad en van het landelijk tussengebied.


Van oudsher vormen de kernen knooppunten van het regionale verkeer, daaraan danken ze ook hun centrumfunctie. Maar door de snelle opkomst van het (sluip)verkeer op Voorne-Putten worden deze stadscentra nu bedreigd en komt hun identiteit in het gedrang. Daarmee ook de basis voor het mogelijke toerisme. Zoals in veel Nederlandse steden is de marketing van de stad steeds belangrijker geworden. Hoe onderscheid je je als gemeente, hoe trek je bewoners aan, en vooral: hoe behoud je ze? Een veel voorkomende valkuil is dat beleidsmakers vaak niet kijken naar hun eigen bevolking en hoe ze het die naar de zin kunnen maken, maar dat zij altijd nieuwe doelgroepen aan willen spreken.


De ruimtelijke afbakeningen van de particuliere recreatie gebieden hebben dan ook sociale gevolgen: ze werpen grenzen op tussen sociale klasse, leeftijd, taal en cultuur. De opkomst van de zogeheten 'gated communities' is slechts een voorbeeld van de toegenomen ruimtelijke segregatie.