JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

25 oktober 2019

Ontwerp portiersloge

Jaar

2019

Locatie

Botlek Rt

Discipline

Architectuur

Typologie

Portiersloge

Botlek Rt - Door een herstructurering van een braakliggend terrein, wordt een inritsituatie voor een terminal gewijzigd. Hiertoe ontstaan diverse nieuwe rijroutes voor vrachtverkeer, waarop een nieuwe portiersloge zicht dient te hebben. De portier houdt immers toezicht op alle bezoekers die het terrein oprijden. Veel uitzicht over het terrein was dan ook één van de wensen.

Daarnaast speelt de vorm van het gebouw in op de kenmerkende typologie van een portiersloge met een halfronde plattegrond, veel glas en een flinke luifel. Dit garandeert de juiste zichtlijnen voor de portiers van binnen naar buiten en andersom. De grote luifel werkt uitnodigend en weert bovendien de zon.