JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

52 woningen te Abbenbroek

Opdrachtgever

Capital Vastgoed

Jaar

2007

Oppervlakte

18.150 m2

Locatie

Abbenbroek

Discipline

Stedenbouw, Architectuur

Typologie

woningbouw

Waterrijk – wonen in een historisch slagenlandschap

Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Waterrijk in Abbenbroek stonden drie uitgangspunten voorop: inpassing in de dorpse sfeer van deze woonkern, accentueren van de historische aspecten van het gebied en het ontwerpen van een wijk waarin openbare en privé-ruimte duidelijk van elkaar zijn gescheiden.

Om met het laatste uitgangspunt te beginnen: Waterrijk is gesitueerd tussen de Gemeenlandsedijk-Noord en – op enige afstand – de Gemeenlandsedijk-Zuid, die fungeert als rondweg om het verkeer door de bebouwde kom te ontlasten. De ontsluiting vindt plaats vanaf eerstgenoemde dijk, die deel uitmaakt van de dorpskern. In de nieuwe wijk wordt de dorpse rust gerealiseerd door de keuze de privé-ruimte aan de binnenzijde te situeren. Alle woningen liggen dus met hun voorzijde aan de ontsluitingsweg die in een rechthoek door de wijk wordt aangelegd. De grote achtertuinen vormen zo gezamenlijk een soort groene oase.

In dorpskernen was het vanouds de gewoonte de daken haaks op de aanliggende dijken en wegen te plaatsen. In het ontwerp van Waterrijk is met deze traditie eveneens rekening gehouden: om de historische lijn ook op dit punt door te zetten staan de kappen van alle woningen haaks op de Gemeenlandsedijk-Noord.

Een ander gegeven is het benadrukken van de historische ligging. Oorspronkelijk was op deze plaats een zogeheten slagenlandschap te vinden. Dat is een gebied bestaande uit langgerekte stroken land met sloten ertussen. Op bepaalde afstanden werd er telkens een dwarsdijk, een zogeheten ontginningsas, aangelegd. Hierlangs werden meestal boerderijen en landarbeidershuisjes gebouwd. De Gemeenlandsedijk-Noord is er een voorbeeld van. In Waterrijk worden de slagen weer zichtbaar gemaakt door accentueringen in de groenvoorziening.

Om de historische structuur van de dijk en hoogteverschillen met het aangrenzende gebied te accentueren, is een deel van de grond in de wijk op dijkhoogte gebracht. Zo werd de mogelijkheid geschapen tien luxueuze dijkwoningen (type A) met elk een inpandige garage te realiseren. De voorzijde grenst aan de laaggelegen straat, terwijl de achtertuin op dijkhoogte is gebracht. De tien twee-onder-één-kapwoningen die het dichtst grenzen aan de Gemeenlandsedijk-Noord worden vooral gekenmerkt door hun individuele, overstekende kap en het markante zijbalkon die deze huizen een eigen luxueuze uitstraling geven.

Op de noordelijke kopse kant van de nieuwe wijk komen drie vrijstaande, zeer ruime woningen met inpandige garage en extra zijruimte (type C). De zuidelijke kopse kant telt twaalf woningen in rijen van drie (type D). Ook deze huizen zijn voorzien van overstekende kappen die ze een fraai uiterlijk geven, dat goed past in de landelijke omgeving.

De types E en F doen de naam van de wijk de meeste eer aan. De woningen van het type E zijn gesitueerd op een schiereiland in de waterpartij die Waterrijk scheidt van het talud van de rondweg. Het betreft twaalf appartementen die rond een binnenplaats staan op het schiereiland. Het uit drie woonlagen bestaande appartementencomplex (type F) tenslotte, met een appartement per verdieping, is geheel gesitueerd in de waterpartij. Beide types accentueren de beide slagen die de wijk doorsnijden.