JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Bedrijfsverzamelgebouw te Brielle

Opdrachtgever

Carfree Vastgoed

Jaar

2006

Aannemer

Nacap Benelux bv

Oppervlakte

1.700 m2

Locatie

Brielle

Discipline

Architectuur

Typologie

Autoshowroom

Bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Seggelant te Brielle

Nederland telt steeds meer sterk uitdijende bedrijventerreinen, dikwijls gesitueerd langs dichtslibbende en vervuilende snelwegen. Door die twee negatieve aspecten van de almaar groeiende mobiliteit te combineren met een nieuwe ruimtelijke ordening zou er een positieve ontwikkeling voor het bedrijfsleven in gang kunnen worden gezet: goede bereikbaarheid en een grote zichtbaarheid vanaf de snelweg. De voorkeur van veel investeerders gaat echter uit naar een heel andere omgeving met goedkopere grond, meestal in de periferie van kleine en middelgrote gemeenten. Het Brielse bedrijventerrein Seggelant komt tegemoet aan die voorkeur, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Veel van dergelijke bedrijventerreinen worden aangelegd op initiatief van de plaatselijke politiek, gesteund door bedrijven die zich daar graag willen vestigen. Na verloop van tijd neemt de animo echter meestal af en moet men veel moeite doen de resterende kavels te slijten. Daardoor komt de kwaliteit nogal eens in het gedrang. Om dat te voorkomen kan men twee dingen doen: niet bouwen zolang er zich geen serieuze kandidaat met kwalitatief goede plannen aandient, of omwille van de plaatselijke economie en werkgelegenheid toch maar toestemming geven te bouwen.

Op bedrijventerrein Seggelant te Brielle is men er met succes in geslaagd de kwaliteit vast te houden, ondanks een moeizame verkoop van een aantal kavels. Zo verrijst, grenzend aan de entree van het terrein, een fraai nieuw bedrijfsgebouw naar een ontwerp van HDK Architecten te Rotterdam. Het ligt op een afgeronde hoek in de directe nabijheid van de rotonde en heeft circa 600 m² kantooroppervlakte en ongeveer 1150 m² opslag- en productieruimte.

Gekozen strategie

“Kleinschalige gebouwen moeten bestand zijn tegen veranderingen in gebruik,” meent architect Han de Kluijver. “Ondanks deze opgave van neutraliteit kunnen ze van grote invloed zijn op de publieke betekenis van de plek. De gekozen strategie is daarom het gebouw een zodanige herkenbaarheid te geven dat het zich als vanzelf nestelt in het publieke geheugen. Bij dergelijke gebouwen is tevens flexibiliteit vereist. Het gebruiksprogramma is zoals gezegd aan verandering onderhevig. Scheiding en verbinding tussen verschillende functies zijn dan ook belangrijke ontwerpthema’s.”

Doordat het volume in vier, in diepte variërende segmenten is opgedeeld, maakt het complex een minder massieve indruk. Ook het vooraanzicht krijgt door de segmentering een lichtere toets. De volumes herbergen respectievelijk 210, 667, 765 en 166 m² vloeroppervlakte. Elk element is voorzien van transparante zijgevels die dienst doen als blikvangers en openingen naar eventueel in te richten showrooms. Over deze transparante schijven is een met aluminium beklede ‘plaat’ gebogen, die zowel de voorgevel als het dak vormt.

Samenvattend gebaar

“Die ronde vorm is niet bij toeval gekozen,” vervolgt De Kluijver, “maar is gebaseerd op de heersende wind. Het volume fungeert dankzij zijn afgeronde vorm als een aërodynamische vleugel die de wind als het ware over het gebouw leidt. Door het dak aan de achterzijde op te richten, wordt de wind omhoog gestuwd, zodat de achterliggende autowasstraat wordt beschermd. Omdat het gebouw verschillende functies kan herbergen, is het dak als één samenvattend gebaar opgepakt, zodat het een conglomeraat van ruimtes en massa’s tot een geheel samenvoegt. Het dak lijkt op een motorkap die onderdelen - alle met eigen functies en entrees - bij elkaar brengt. Door de glooiing eindigt het gebouw niet bij de dakrand, maar ontstaat een nieuwe ‘vijfde gevel’. Binnen resulteert deze vormgeving in een glooiend plafond, dat ongemerkt overvloeit in de wanden. Het effect is dat er lichte en luchtige ruimten ontstaan, waar in alle vlakken een geheel vormen.”

Het gebouw krijgt een zachtgroene kleurstelling, waarmee een compromis is bereikt tussen de omliggende, zilverkleurige bebouwing en de groene omgeving. De kromming wordt geaccentueerd door het gebogen dak als een felsdak uit te voeren. In de aërodynamisch gevormde vlakken worden zichtkaders geplaatst om zo ook uitzicht naar – en daglicht vanaf – het zuiden te garanderen. De splitsing in vier bouwdelen biedt de mogelijkheid verschillende bedrijven te huisvesten, de wind te geleiden, showroomfuncties te integreren en een op de locatie passend gevelbeeld te creëren. Bovendien verschillen alle vier de kantoren op subtiele wijze van vorm. Dit geeft huurders de kans zich individueel te profileren, terwijl zij toch met anderen samen in één gebouw gevestigd zijn