JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Garage en showroom Voorne Putten

Jaar

2000

Locatie

Spijkenisse

Discipline

Architectuur, interieur

Typologie

Bedrijfsgebouw

Waaiervormig

Aan de westkant van Spijkenisse ligt het nieuwe industrieterrein Molenwatering. Op een prominente plek aan de rand van dit gebied staat de nieuwe showroom en werkplaats van Volkswagen-Audi. De gemeente eiste een gezichtsbepalend gebouw als visitekaartje voor de stad; deze locatie vormt namelijk de ingang van het industrieterrein. Een belangrijke stedenbouwkundige voorwaarde was het volbouwen van de hele hoek van de aangewezen locatie. Het totale programma van eisen was echter te klein om de hele kavel vol te bouwen; daarom werd ook de hellingbaan bij het gebouw betrokken. Daarnaast liepen de perceelsgrenzen niet evenwijdig. Hierdoor ontstond de waaiervorm van het bouwvolume richting het verkeersplein, zowel in de hoogte als in de breedte.

De VW-Audi dealer Voorne-Putten koos voor nieuwbouw, aangezien het vorige onderkomen niet meer aan de gestelde eisen voldeed. De belangrijkste reden was dat tegenwoordig de verkoop van verschillende automerken in gescheiden ruimten wenselijk is. De aangewezen locatie aan de Groene Kruisweg was langs de ingangsroute van het nieuwe industrieterrein. De opdrachtgever wilde een duidelijk gebaar richting Baljuwplein om de zichtlocatie optimaal te benutten.

Het programma van eisen bestond uit vier verschillende showrooms met een totaal oppervlak van 2800m2, een werkplaats, een magazijn en kantoorruimte. Een belangrijke programma- eis van Volkswagen was een kolomvrije cirkel in de showroom met een diameter van minimaal 28 m.

Ontwerp

Het gebouw bestaat uit een vierkant en een langgerekt volume met buiten een hellingbaan als verbindend element. Het stedenbouwkundig uitgangspunt was een waaiervorm richting het Baljuwplein. Vanuit een vast punt waaieren de twee bouwvolumes uit richting het plein, zowel in de plattegrond als in de doorsnede. Deze tapse vorm is zover mogelijk doorgezet: de glazen gevels volgen de waaiervormige lijn, evenals de stalen hellingbaan buiten het gebouw en de invulling van de gevel. Ook de kolommen van het staalskelet staan volgens de waaiervorm schuin.

Vierkant bouwvolume

De basis van het vierkante bouwvolume bestaat uit een stalen draagconstructie met een metselwerk gevel. Op de begane grond ligt een werkplaats. Een gedeelte van de verdiepinghoogte is in tweeën gedeeld met het magazijn op de begane grond en kantoren op de eerste (tussen)verdieping. De hele tweede verdieping bestaat uit een showroom met rondom een aluminium vliesgevel. In deze showroom wenste de importeur van Volkswagen een kolomvrije cirkel met een diameter van 28m. Door de uitlopende gevels en het oplopende dakvlak ervaart de bezoeker in deze showroom de waaier. De dakconstructie wordt rondom afgesloten met een stalen pergola. De grote glasvlakken in combinatie met het lijnenspel van de staalconstructie bepalen het gezicht van het gebouw, zowel van binnen als van buiten.

Langgerekt bouwvolume

Twee niveaus met showrooms vormen het langgerekte volume. Beide automerken kregen hierin een afzonderlijke entree. Zowel op de begane grond als op de eerste verdieping beleeft de bezoeker de waaiervorm door de tapse vorm van de plattegrond en de helling van het dak op de verdieping. De open glazen vliesgevel aan de straatkant en de dichte gevelplaten van eternit aan de kant van de binnenplaats staan schuin vanuit de vorm van de waaier. Dit levert een strak lijnenspel op. Om dit lijnenspel te doorbreken, steken in de dichte gevel van eternit een aantal transparante bouwdelen naar buiten. In de transparante gevel zorgt een dichte inham van eternit voor de onderbreking.

Hellingbaan

Via een stalen hellingbaan in het stramien van de waaier kunnen de auto’s in de showrooms op de eerste en tweede verdieping komen. Deze stalen hellingbaan buiten het gebouw en een doorlopend dakvlak verbinden het vierkante en het langgerekte volume met elkaar. De oprit en het eerste deel van de hellingbaan vormen de aanzet van de opgaande vorm. Door de hellingbaan onderdeel van het bouwvolume te maken, wordt aan de stedenbouwkundige eis voldaan om de hele hoek vol te bouwen. Op plaatsen waar de hellingbaan het langgerekte volume raakt, maakt de baan een scherpe S-bocht en loopt de hellingbaan evenwijdig aan het langgerekte volume naar het vierkante volume.

Constructie

Uitgangspunt voor beide showrooms was dat er geen stabiliteitsverbanden voor het glas mochten komen en kolommen midden in de ruimte waren ook niet wenselijk. De stabiliteit moet dus worden verzorgd door portalen. Deze portalen moeten grote stijfheid bezitten, omdat de verplaatsing t.g.v. windbelasting minimaal moeten zijn, immers alle gevels zijn uit glas opgebouwd . Het grote vierkante bouwdeel (36 * 36 m) waarin zich op de begane grond de werkplaats bevindt, bestaat uit een staalconstructie met metstelwerk ertussen. Boven op de 6 meter hoge werkplaats is op de eerste verdieping een showroom gesitueerd. Deze showroom is opgebouwd uit vakwerkportalen in 2 richtingen. Constructief gezien is de vorm van de vakwerkportalen ideaal: tapse spantbenen met grote stijfheid daar waar het moment het grootst het is (aan de bovenzijde) en kleine stijfheid daar waar het moment nul is (aan de onderzijde). De dimensionering van de vakwerkportalen van de grote vierkante en de langwerpige showroom zijn nagenoeg gelijk, in de eerste instantie klopt dit niet met de overspanning, omdat het dakniveau van de grote vierkante showroom en de langwerpige showroom gelijk zijn: De portalen van de langwerpige showroom zijn 6 meter hoger omdat de portalen van de vierkante showroom pas op 6 meter niveau starten. Tevens biedt de dakconstructie van de smalle showroom mogelijkheden om een auto op te hangen.

Deltabeams

De vrij hoogte van de werkplaats stond vast vanwege de benodigde werkhoogte en de hefbruggen. Deze maat kwam echter niet overeen met de gevelhoudingen, daarom was de reductie van de verdiepingsvloer noodzakelijk en zijn de stalen liggers in het vloersysteem geïntegreerd. Hiervoor is een vloersysteem gekozen met zogenaamde Deltabeams en kanaalplaatvoeren.