JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

11 maart 2015

Uitgave Het Beeldende Kunstjournaal 01-2015

Het Beeldende Kunstjournaal

Febr. - Mrt. 2015, 10e jg. nr.1. Eindredactie: Rob den Boer. E-mail: redactie.bkj@gmail.com.
 

 

DordtYart 2015

 

DordtYart is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst dat gehuisvest is op een voormalige scheepswerf in Dordrecht. In de inspirerende ruimtes van dit voormalige industriële gebouw kunnen kunstenaars hun werk zowel produceren als exposeren. Het programma van DordtYart legt de nadruk op sculptuur en installatiekunst en is gericht op de ontmoeting tussen kunstenaars, bezoekers en jongeren die werken met leren combineren.

Door Han de Kluijver

Opening nieuwe seizoen DordtYart 

DordtYart is gevestigd op een cultuurhistorische locatie in Dordrecht, namelijk de Biesboschhal van de voormalige scheepsmotorenfabriek op de Stadswerven. De Stadswerven in Dordrecht is een oud industriegebied, dat momenteel wordt omgevormd tot woongebied. Daardoor is DordtYart een uniek en tijdelijk project voor een periode van acht jaar (tot 2020). DordtYart is zes maanden per jaar geopend van medio april tot oktober. In deze maanden zijn er zowel binnen als buiten de Biesboschhal kunstwerken te bezichtigen. Op 11 april begint DordtYart aan zijn vierde seizoen. Tien kunstenaars werken gedurende zes maanden bij DordtYart aan nieuw werk. De geselecteerde kunstenaars van dit jaar zijn: Julien Grossmann, Niek Kemps, Thijs Ebbe Fokkens, Virginie Dubois, Arjen Boerstra, Vera Galis, Marnix de Nijs, Frank Havermans, Alicia Herrero en Nika Neelova.

Het publiek ziet de kunstenaars aan het werk en kan daarover met hen in gesprek gaan. Daarnaast tonen de geselecteerde kunstenaars bestaand werk. DordtYart is dus direct vanaf de openingsdag interessant en niet pas als de kunstenaars enige tijd aan het werk zijn. Een herhalingsbezoek is dan ook de moeite waard voor wie het ontstaansproces van de verschillende kunstwerken wil volgen. DordtYart is met name geïnteresseerd in kunst die iets van doen heeft met wetenschap en techniek, zoals lichtkunst of bewegende kunstwerken, waarbij de voorkeur uit gaat naar installatiekunst. De hal zelf is uitgangspunt voor de presentatie. De kunstenaars zijn aan het werk in de hal en maken een werk dat past in de geschiedenis en omgeving van de locatie. 

Net als de vorige seizoenen zijn ook dit jaar kunstenaars alsartists-in-residence aan het werk voor een periode van drie maanden. Ook zij kunnen door het publiek gevolgd worden, maar met één verschil: er is alleen work-in-progress te zien. De kunstenaars zijn Andi Schmied en Augustus Veinoglou.

Daarnaast is op de eerste verdieping van DordtYart in de 'Night Dwelling',eenontwerp van Krijn de Koning, een tentoonstelling van video’s en foto’s te zien uit de collectie G+W Nederland.

Bernardine de Neeve-prijs 2015

Dit jaar zal voor de zevende maal de Bernardine de Neeve-prijs worden 

uitgereikt. 

Deze prijs is ingesteld door de Vereniging van Vrienden van Modern Glas en is een eerbetoon aan de eerste hoofdconservator kunstnijverheid van Museum Boijmans Van Beuningen, mevrouw Bernardine de Neeve (1915-1996). Mev rouw De Neeve was vanaf de late jaren vijftig conservator kunstnijverheid van het genoemde museum en uit hoofde van die functie verantwoordelijk voor het verzamelbeleid. Al snel legde zij zich niet alleen toe op de traditionele antieke en historische gebruiksvoorwerpen, maar vanaf 1960 richtte zij haar aandacht vooral op de eigentijdse kunstnijverheid. In 1986 was De Neeve een van de grondleggers van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas.

De prijs, die in 1990 in het leven is geroepen, is bedoeld als stimuleringsprijs ten behoeve van de artistieke ontwikkeling van glaskunstenaars uit Nederland of België. De prijs wordt uitgereikt aan een kunstenaar die een vernieuwende of een eigen en verrassende kijk heeft op glas, glas op artistieke grondslag promoot en met zijn of haar werk een brug slaat tussen glaskunst en de hedendaagse kunst.

Begin 2014 is een oproep aan kunstenaars gedaan om werk in te zenden. Uit de 38 inzendingen heeft de jury in juli 2014 tien kunstenaars geselecteerd, die hun werk hebben tentoongesteld in Het Dak in Leerdam tijdens de Internationale Glaskunstbeurs, 12 t/m 14 september 2014. Tijdens deze beurs heeft de jury, bestaande uit Hélène Besançon (conservator Nationaal Glasmuseum Leerdam), Inemie Gerards (auteur en coördinator van de BdN-prijs 2011, Jeroen Maes (artistiek leider Het Glazen Huis Lommel), Annelien van Kempen (glaskunstenaar en manager in de glasindustrie) en Eric Pipien (glaskunstenaar en docent in België), met Piet Augustijn als secretaris van de jury onder voorzitterschap van Han de Kluijver drie kunstenaars genomineerd: Katrin Maurer, Sylvie Vandenhoucke en Jan Van Den Dobbelsteen.

Belangrijke criteria waren diversiteit in uitingswijzen en technieken, deelname van kunstenaars van buiten de glaswereld en het stimuleren van kunstenaars die nieuwe wegen willen inslaan. Daarnaast werd gekeken naar interessante voorstellen die een brug slaan tussen glaskunst en hedendaagse beeldende kunst. De jury was gecharmeerd van de fantastische manier waarop Van Den Dobbelsteen het materiaal glas heeft gebruikt, vond het werk van Sylvie Vandenhoucke doorleefd en intens en was van mening dat het frisse werk van Katrin Maurer niet anders dan in glas gemaakt had kunnen worden. “Werk dat potentieel genoeg heeft om verder uit te groeien en dat zowel als klein object als in monumentale installaties tot zijn recht komt,” werd opgemerkt bij het werk van Maurer.

De genomineerden hebben een werkbudget van € 2000,- per persoon ontvangen om nieuw werk te maken of hun bestaande ideeën verder uit te werken en zich voor te bereiden op de eindpresentatie bij DordtYart.

Katrin Maurer, Sylvie Vandenhoucke en Jan Van Den DobbelsteenDe drie genomineerden tonen zowel nieuw werk als eerder in Dordtyart. Deze tentoonstelling wordt 25 april om 15.30 geopend en duurt t/m 25 juli. Op de openingsmiddag zullen de genomineerden worden geïnterviewd over hun werk, waarna er muziek zal zijn van JOS an iz GEETAR bestaande uit Jos van Oost, Kees van Proosdij en Richard Heijerman. Vóór 25 juli zal de uiteindelijke prijswinnaar bekend gemaakt worden. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 5.000.gerealiseerd werk 

 

Locatie

Voor meer informatie over DordtYart kunt u kijken op http://dordtyart.nl/

DordtYart heeft een eigen parkeerterrein met vrij parkeren op een steenworp afstand van het centrum van Dordrecht. U kunt hier dus prima parkeren, maar de locatie is ook met openbaar vervoer te bereiken. U reist met de trein naar Station Dordrecht Centraal. Neem bus 15, richting Papendrecht-Dordrecht of bus 4, richting De Staart. Stap uit bij de halte Maasstraat. Een (leuk) alternatief is  de waterbus: Halte Ark van Noach, 3 minuten lopen van DordtYart. De waterbus vaart elk uur.

DordtYart, Maasstraat 11, 3313 CR Dordrecht

Openingstijden

DORDTYART 2015 11 april t/m 11 oktober

Donderdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

Han de Kluijver